Thruxton Kart Centre

Thruxton Circuit
Andover, Hampshire SP11 8PW
United Kingdom

01264 882231

http://www.thruxtonkarting.co.uk